MU8X.NET


Tài Khoản Đang Block: 57

Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

MU8X.NET

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

MU8X.NET

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

- Sự Kiện Đua Tốp Reset 24H Open Beta ( 1 Ngày ) Từ 13H Ngày 26/05 Đến 13H Ngày 27/05

1 - BXH TỐP NẠP ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI F5 (MỤC BXH )TRONG GAME

STT                                            PHẦN THƯỞNG                            NHÂN VẬT     
1

 1 Wing 2 FULL +13

 
2

 1 Wing 2 FULL +11

 
3

 1 Wing 2 FULL +9

 

***Lưu Ý ***: 1 IP Chỉ Được Tham Gia Nhận Giải 1 Lần Duy Nhất

 

- Sự Kiện Đua Tốp Reset  Open Beta ( 3 Ngày ) Từ 13H Ngày 26/05 Đến 13H Ngày 29/05

1 - BXH TỐP NẠP ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI F5 (MỤC BXH )TRONG GAME

STT                                            PHẦN THƯỞNG                            NHÂN VẬT     
1

 1 VŨ KHÍ RỒNG FULL +13

 
2

 1 VŨ KHÍ RỒNG FULL +11

 
3

 1 VŨ KHÍ RỒNG FULL +9

 

***Lưu Ý ***: 1 IP Chỉ Được Tham Gia Nhận Giải 1 Lần Duy Nhất

 

- Sự Kiện Đua Tốp Reset  Open Beta ( 5 Ngày ) Từ 13H Ngày 26/05 Đến 13H Ngày 01/06

1 - BXH TỐP NẠP ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI F5 (MỤC BXH )TRONG GAME

STT                                            PHẦN THƯỞNG                            NHÂN VẬT     
1

 1 SÉT CẤP 5 FULL +13

 
2

 1 SÉT CẤP 5 FULL +11

 
3

 1 SÉT CẤP 5 FULL +9

 

***Lưu Ý ***: 1 IP Chỉ Được Tham Gia Nhận Giải 1 Lần Duy Nhất