MU8X.NET


Tài Khoản Đang Block: 57

Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

MU8X.NET

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

MU8X.NET

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

1- Sự Kiện Đua Tốp Reset Anphatest (Kết Thúc 12H Ngày 06/01):

Tốp 1: 100K - Nhân Vật : TOPRF

Tốp 2: 50K - Nhân Vật: TOPDK

Tốp 3~5: 20K - Nhân Vật : TOPEF

2-Sự Kiện Đua Tốp Reset 24H Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 07/01):

-Tốp 1:Wing 2 Luck MNL +11

-Tốp 2:Wing 2 Luck MNL +9

-Tốp 3:Wing 2 Luck MNL +0

3-Sự Kiện Đua Tốp Reset 3 Ngày Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 09/01):

-Tốp 1:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +11

-Tốp 2:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +9

-Tốp 3:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +0

4-Sự Kiện Đua Tốp Reset 5 Ngày Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 11/01):

-Tốp 1:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +11

-Tốp 2:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +9

-Tốp 3:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +0