MU8X.NET


Tài Khoản Đang Block: 57

Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

MU8X.NET

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

MU8X.NET

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP WINCOIN MẤT GIÁ TRỊ TRONG GAME ADMIN QUYẾT ĐỊNH THU MUA LẠI WINCOIN TOÀN SEVER CHO ANH EM NHƯ SAU:

- KHI BẠN CÓ ĐỦ 1 TRIỆU WINCOIN VÀ KO CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ADMIN THU MUA LẠI & ĐỔI CHO BẠN THÀNH 1 VIÊN NGỌC THẦN LOẠI 1

- KHI BẠN CÓ ĐỦ 2 TRIỆU WINCOIN VÀ KO CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ADMIN THU MUA LẠI & ĐỔI CHO BẠN THÀNH 2 VIÊN NGỌC ĐỤC LỖ SOCKET

- KHI BẠN CÓ ĐỦ 5 TRIỆU WINCOIN VÀ KO CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ADMIN THU MUA LẠI & ĐỔI CHO BẠN THÀNH 2 VIÊN NGỌC HOÀN HẢO EXCL

- KHI BẠN CÓ ĐỦ 7 TRIỆU WINCOIN VÀ KO CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ADMIN THU MUA LẠI & ĐỔI CHO BẠN THÀNH 2 VIÊN NGỌC CẤP ĐỘ

- KHI BẠN CÓ ĐỦ 10 TRIỆU WINCOIN VÀ KO CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ADMIN THU MUA LẠI & ĐỔI CHO BẠN THÀNH 1 VIÊN NGỌC VIP FULL

***NHƯ VẬY ĐỒNG WINCOIN SẼ KO BỊ MẤT GIÁ CÁC BẠN CÓ THỂ MUA BÁN TRAO ĐỔI GIAO DỊCH = WINCOIN SAU ĐÓ TÍCH LŨY ĐỦ NHƯ TRÊN VÀ LIÊN HỆ CHO ADMIN ĐỔI***