MU8X.NET


Tài Khoản Đang Block: 57

Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

MU8X.NET

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

MU8X.NET

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

1.- SỰ KIỆN ĐUA TỐP BLOOD CASTER ( F5 BXH INGAME - KẾT THÚC ĐUA TỐP 13H NGÀY 15/01 TRAO GIẢI )

- TỐP 1 : HŨ PÉT CƯỠI + TRỨNG PÉT MUUN ( PÉT N KHO THÚ CỨNG )

 

2.- SỰ KIỆN ĐUA TỐP DEVIL SQUARE ( F5 BXH INGAME - KẾT THÚC ĐUA TỐP 13H NGÀY 15/01 TRAO GIẢI )

- TỐP 1 : HỘP QUÀ CƠN BÃO SÉT 400

 

3.- SỰ KIỆN ĐUA TỐP HỖN NGUYÊN LẦU ĐI CHAO CC ( F5 BXH INGAME - KẾT THÚC ĐUA TỐP 13H NGÀY 15/01 TRAO GIẢI )

- TỐP 1 : HỘP QUÀ CƠN MƯA SÉT 380

 

4.- SỰ KIỆN ĐUA TỐP THỢ SĂN THÀNH PHỐ TỐP SĂN BOSS( F5 BXH INGAME - KẾT THÚC ĐUA TỐP 13H NGÀY 15/01 TRAO GIẢI )

- TỐP 1 : HỘP QUÀ CƠN LỐC SÉT VIP

 

5.- SỰ KIỆN ĐUA TỐP DONATE ( F5 BXH INGAME - KẾT THÚC ĐUA TỐP 13H NGÀY 15/01 TRAO GIẢI )

- TỐP 1 : KHẢM SOCKET KHUÔN 2 CHO CẢ SÉT ĐỒ ĐANG CÓ , ĐANG SỬ DỤNG